Professional Audio Equipment in Berlin - Ihre Auswahl: Hersteller:NEUMANN KM A und Kategorie Mikrofone

NEUMANN KK 131

Kleinmembran Kugel...

NEUMANN KK 131

679.00 EUR

NEUMANN KK 143

Kleinmembran Breite Niere

NEUMANN KK 143

679.00 EUR

NEUMANN KK 145

Kleinmembran Sprach Niere

NEUMANN KK 145

679.00 EUR

NEUMANN KK 185

Kleinmembran Hyperniere

NEUMANN KK 185

679.00 EUR

NEUMANN KM A

Analoge Ausgangsstufe für...

NEUMANN KM A

679.00 EUR